Διαμαρτυρία για το Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων – ανέργων και των οικογενειών τους περιόδου 2024-2025

  Προς τους 

- Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, 

- Διοικητή ΔΥΠΑ

1.         Στη δημόσια πρόσκληση (8/24) που εκδώσατε με την οποία καλείτε τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, εφ’ όσον έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στο 1ο Μέρος αυτής, που αναφέρεται στους δικαιούχους και ωφελούμενους δηλαδή:

α)    Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου,

β)    ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία και

γ)  άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον Εθνικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ , προβλέπεται πως για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσή του, πραγματικό και τεκμαρτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

2.         Η ηγεσία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος,  που εκπροσωπεί τις, πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, θέλει να πιστεύει, Κύριε Διοικητά,  ότι επί του προκειμένου, έχει γίνει κάποια παρανόηση, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο όριο εισοδήματος γι’ αυτόν που έχει 1 ή 2 παιδιά με τους πολυτέκνους που έχουν 6,8,10, 12 κ.λπ. παιδιά, αλλά το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι κλιμακωτό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της πολύτεκνης οικογένειας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αδικείτε  κατάφωρα τις πολύτεκνες οικογένειες και παραβιάζετε:

  • - Την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει ρητά:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

  • - Τις αποφάσεις της Ολομέλειας του  Σ.τ.Ε. με βάση τις οποίες:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991

  • - Την αρχή της ισονομίας αφού μεταχειρίζεστε με τον ίδιο τρόπο άνισες οικογενειακές καταστάσεις.

3.         Οι οικονομικές παροχές και οι οικονομικές ελαφρύνσεις ανάλογες με τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας, δεν αποτελούν απλά μια υποχρέωση της Πολιτείας και των Φορέων  της.  Αποτελούν σχέδιο ζωής και σωτηρίας της ίδιας της Πατρίδας μας. Μιας Πατρίδας που έχει μέλλον μέσα από τον μέλλον των παιδιών της. Ωστόσο, η ΔΥΠΑ απέκλεισε τους πολυτέκνους από το παραπάνω πρόγραμμα, που έχουν την ατυχία! να εργάζονται και οι δύο γονείς, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

Αναμένουμε άμεση διόρθωση προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πρόσφατα άρθρα