Αθήνα, 9 Μαρτίου 2024

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εμείς οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Πολυτέκνων – Μελών της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αντιπροσωπεύουμε τις 200.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες της Ελλάδος, εκφράζοντας τις θέσεις και τις αγωνίες των μελών μας, για το μέλλον των παιδιών και της χώρας μας, αποφασίσαμε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

 

1.  Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να παρέμβει στην έννοια και τη φύση της οικογένειας, θεσπίζοντας το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ένα ζήτημα αστικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν, εν πολλοίς, ρυθμισμένο με την προϋπάρχουσα νομική βάση του συμφώνου συμβίωσης, ρυθμίστηκε με νόμο, ο οποίος θίγει, ουσιαστικά, την αρχέγονη μορφή της οικογένειας που αποτελεί το βασικό κύτταρο για τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, μέσω του βιολογικού μοντέλου της συμβίωσης ανδρών και γυναικών.

 

2.  Διατυπώνουμε την έντονη απορία μας, γιατί, η πρώτη προτεραιότητα του νεοσύστατου Υπουργείου Οικογένειας (την αναγγελία του οποίου χαιρετήσαμε), αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όταν το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί, σήμερα, το σημαντικότερο εθνικό κίνδυνο για τη Χώρα μας και τον Ελληνισμό. Είναι γνωστές οι δυσοίωνες προβλέψεις των στατιστικών μελετών που προβλέπουν τη συρρίκνωση των Ελλήνων σε κάτω από οκτώ εκατομμύρια μέχρι το 2050.

 

3.  Δηλώνουμε στην Κυβέρνηση την απογοήτευσή μας, αφού, τα πάγια αιτήματα που εκφράζουν, εναγωνίως, οι πολύτεκνοι, παραμένουν, ακόμη, άλυτα, κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής για ιδιαίτερη μέριμνα της πολιτείας προς τις πολύτεκνες οικογένειες: ελεύθερες μετεγγραφές στα ΑΕΙ χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, 16% για τους πολυτέκνους σε όλες τις προσλήψεις του Υπ. Παιδείας, δίκαιες φοροαπαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και στο φόρο εισοδήματος κ.λπ. Τα λίγα δειλά βήματα που εκδηλώθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, ακυρώθηκαν στην πράξη, από την επιβολή οικονομικών και άλλων περιορισμών που θέτουν σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων πολυτέκνων εκτός των ρυθμίσεων αυτών – π.χ. ΚΟΤ Γ΄, μείωση φόρου κ.λπ.

 

4.  Καλούμε την Κυβέρνηση να συνεργαστεί άμεσα με την ΑΣΠΕ, να ενσκύψει, ουσιαστικά, πάνω στο ζήτημα της αντιστροφής της δημογραφικής πορείας του τόπου και να αγκαλιάσει, έστω και τώρα, τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, κόντρα στο ρεύμα της εποχής, αγωνίζονται να αναθρέψουν νέους Έλληνες σε μια Ελλάδα που γηράσκει και μειώνεται πολύ γρήγορα.

Πρόσφατα άρθρα