Αθήνα 5/2/2024
 

Προς Υπουργούς Ενέργειας και Κοιν. Συνοχής & Οικογένειας

 

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί, 
 

η ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας "8 ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο τιμολόγιο πολυτέκνων" (3/11/2023) αναφέρει:  "Εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των πολυτέκνων οικογενειών στο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ. Για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο φθάνει τις 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται επιπλέον το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας. Επίσης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, στο νέο τιμολόγιο πολυτέκνων δεν εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων."

ΟΜΩΣ, αρκετοί πολύτεκνοι διαμαρτύρονται διότι αποκλείονται από το ΚΟΤ Γ λόγω κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης που προέρχονται από: 

- αυτοκίνητο άνω των 1929 κ.εκ. - ενώ μιλάμε για πολυτεκνικά αυτόκινητα! 

- δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί τα δημόσια σχολεία της περιοχής να είναι προβληματικά, οπότε εξ ανάγκης οι γονείς επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο,

- ένα μεγαλύτερο σπίτι, για να στεγάζει αξιοπρεπώς τα πολλά παιδιά της οικογένειας. 

Επιπλέον, η απόφαση του ΣτΕ 430/2022,  με την οποία ακυρώθηκε η κατάργηση του ειδικού μειωμένου τιμολογίου πολυτέκνων αναφέρει ρητά ότι: "Για το λόγο αυτό, δεν είναι επιτρεπτό η λήψη των σχετικών μέτρων να εξαρτάται από κριτήρια οικονομικά ή περιουσιακά".  Έχει υλοποιηθεί άραγε η επιταγή της δικαστικής απόφασης; Και αν ναι, με ποιό τρόπο; 

Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε αναλυτικά για να γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας, 

(α) ποια είναι τα περιουσιακά κριτήρια που δεν λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των πολυτέκνων στο ΚΟΤ Γ',

(β) για ποιο λόγο αρκετοί πολύτεκνοι αποκλείονται από την ένταξη στο ΚΟΤ Γ' με ένδειξη ότι εμπίπτουν τα κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης, το οποίο εμφανίζει το σύστημα της ΗΔΙΚΑ. 

Το ζήτημα είναι κρίσιμο και αφορά πλήθος πολυτέκνων οικογενειών, που προφανώς δεν διαβούν πολυτελώς! Οπότε, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας επί του θέματος. 

 

Πρόσφατα άρθρα