Αρ. πρωτ. 907

Αθήνα 14/10/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αξιότιμο

Καθ. Κουτσιλιέρη Νικόλαο

Πρόεδρο του Ι.Κ.Υ.

ΚΟΙΝ: - Γενικό Διευθυτή

            - Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Θέμα: Πρόβλημα στην εκτύπωση του εντύπου E1 πλήττει άμεσα τις πολύτεκνες οικογένειες

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος θέλει να σας επιστήσει την προσοχή σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά πολύτεκνες οικογένειες, που έχουν από 4 προστατευόμενα μέλη και πάνω για τις προπτυχιακές υποτροφίες του ΙΚΥ για το έτος 2018-19 και πιο συγκεκριμένα τις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ΙΚΥ, επιμελών φοιτητών. 

Προπτυχιακοί φοιτητές, μέλη πολύτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν, και δεν κατέστη δυνατό να γίνουν δεκτοί σε φοιτητικές εστίες, έκαναν αίτηση στο ΙΚΥ για χορήγηση υποτροφίας.Όσοι αναδειχθήκαν επιτυχείς με την βάση μοριοδότησης, σε δεύτερο χρόνο, κληθήκαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αυτό μάλιστα τον φετινό Φεβρουάριο, με τις συνθήκες που επικρατούσαν).

Το πρόβλημα προέκυψε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπου μεγάλο μέρος των αιτήσεων των πολυτέκνων κρίθηκαν από το ΙΚΥ, ως απορριφθείσες. Τούτο οφείλεται στο ότι σε ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Ε1, αναφέρονται στη 4η σελίδα σε ηλεκτρονικό πίνακα τα προστατευόμενα μέλη κάθε οικογένεια, όπου σε αυτόν εμφανίζονται ΜΟΝΟ τα τελευταία τρία εξαρτόμενα μέλη και στη συνέχεια υπάρχει ένδειξη  "περισσότερα" (όπου- σε ηλεκτρονικό υπολογιστή- πατώντας το, σε μεταβιβάζει σε άλλο, ξεχωριστό παράθυρο που αναγράφονται όλα τα εξαρτώμενα μέλη).

Αυτό όμως στην έντυπη εκτύπωση του Ε1 δεν εμφανίζεται στην τέταρτη σελίδα, με αποτέλεσμα να φαίνονται μόνο τα τρία μικρότερα προστατευόμενα μέλη και όχι το σύνολο των προστατευόμενών μελών της οικογενείας με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι αιτήσεις των μελών των πολυτέκνων οικογενειών. 

Οι απορριφθέντες της δεύτερης φάσης των δικαιολογητικών, τώρα, πρέπει να υποβάλλουν ένσταση στο IKΥ μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/2020. Γι’ αυτό παρακαλούμε να δώσετε λύση στο αναφερόμενο πρόβλημα διευκρινίζοντας εάν η εκτύπωση και αποστολή σε εσάς του πρόσθετου πίνακα του εντύπου Ε1 που εμφανίζει τα "περισσότερα" μέλη και η επισύναψη τουμαζί με το Ε1, θα γίνει δεκτή από το ΙΚΥ στην κατάθεση των ενστάσεων ή χρειάζεται κάτι άλλο; με την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ΚΑΙ πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014) στα οποία γίνεται πλήρης ονομαστική αναγραφή των παιδιών και των ημερομηνιών γέννησής τους.

Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε να αδικηθούν τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, αφού κυρίως αυτά πλήττονται από τυχόν ανακριβή υπολογισμό του πλήθους των παιδιών της οικογένειας, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και συμμόρφωσης προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.

Για την ΑΣΠΕ

  Ο Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                       Δήμητρα - Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα