Αρ. Πρωτ. 156

Αθήνα,  5/3/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

        Συζητείται σήμερα Τρίτη 5/3/2019 στην Ολομέλεια της Βουλής η Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό. Η ουσία του δημογραφικού προβλήματος είναι η αυξανόμενη διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων και η συνεχής μείωση των γεννήσεων από το 2009 ως και σήμερα.

Τι προτείνει λοιπόν η Έκθεση της Επιτροπής για να αντιστραφεί η πορεία προς τη δημογραφική καταστροφή;

       Προτείνει ορισμένα θετικά μέτρα στις πολιτικές απασχόλησης και στις υποδομές φροντίδας παιδιών, αλλά συγχέει σε πολλά σημεία την προνοιακή πολιτική που έχει στόχο την αποφυγή της φτώχειας με τα δημογραφικά κίνητρα, τα οποία εξ ορισμού δεν έχουν καμμία σχέση με εισοδηματικά κριτήρια αλλά αφορούν οριζόντια όλο τον πληθυσμό, αφού στοχεύουν στην αύξηση των γεννήσεων και όχι στην προστασία των απόρων.

        Η Έκθεση περιλαμβάνει στις προτάσεις της για τις διατομεακές πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας την σεξουαλική αγωγή, ενεργό γήρανση, στρατηγικές για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και οδική ασφάλεια, αποδεικνύοντας την ένδεια ιδεών και προτάσεων για μια ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική.

        Αλήθεια, η Διακομματική Επιτροπή θεωρεί ως δημογραφικό κίνητρο την ενημέρωση του κοινού, εκτός από το δημογραφικό και για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος, στην ισότητα των φύλων, στην άρση των προκαταλήψεων της ξενοφοβίας και της διαφορετικότητας;

        Προτείνεται από την Έκθεση να ληφθούν επιπλέον θετικά μέτρα για τις τρίτεκνες οικογένειες, με στόχο τη σταδιακή εξομοίωσή τους με τις πολύτεκνες οικογένειες. Γιατί δεν εξηγεί η Έκθεση με ποιο τρόπο θα συμβάλλει αυτό στην αύξηση των γεννήσεων; Επειδή θα αποτρέψει τις τρίτεκνες οικογένειες να γίνουν πολύτεκνες; Ποια λογική σκέψη οδηγεί την πρόταση αυτή ως δημογραφικό κίνητρο;

      Μια ακόμη παράλογη πρόταση που υιοθετεί η Έκθεση είναι: «Η πολυτεκνική ιδιότητα να χορηγείται ανεξαρτήτως από τον αριθμό των γάμων ή των συμφώνων εντός των οποίων έχουν αποκτηθεί τα παιδιά.» Ποιον ακριβώς δημογραφικό σκοπό εξυπηρετεί; Να γεννιούνται παιδιά από πολλούς διαφορετικούς πατέρες και μητέρες; Αυτό είναι το θετικό πρότυπο γονέα που θέλει η Βουλή να περάσει στην κοινωνία;

      Οποιοσδήποτε καλόπιστος αναγνώστης που διαβάζει την Έκθεση αναρωτιέται:

 

   ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν αναφέρει σε ποια χρονική περίοδο είχαμε αύξηση των γεννήσεων από το 1990 και μετά; Γιατί δεν αναφέρει σε ποια μέτρα οφείλεται αυτό, αλλά συλλήβδην τα καταδικάζει όλα ως αναποτελεσματικά – κάτι που δεν είναι αληθές;

   ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν αναλύει την ευεργετική επίδραση που είχε η νομοθεσία και τα μέτρα που ελήφθησαν τότε υπέρ των πολυτέκνων (όπως επίδομα, ισόβια «σύνταξη» πολύτεκνης μητέρας, επίδομα γέννησης τέκνου, μετεγγραφές πολύτεκνων φοιτητών, τοποθέτηση πολύτεκνων εκπαιδευτικών στον τόπο των συμφερόντων τους, συνυπηρέτηση γονέων, φορολογική αντιμετώπιση) όχι μόνο στην ανακοπή της πτώσεως των γεννήσεων, αλλά και στην αύξηση του αριθμού γεννήσεων 4ων και άνω παιδιών; Τα μέτρα εκείνα, κατά μέτριους υπολογισμούς, απέδωσαν στην ελληνική κοινωνία περίπου πέντε χιλιάδες επί πλέον γεννήσεις τέταρτων ή πέμπτων παιδιών.

   ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν αναφέρει ότι τα κράτη με τον υψηλότερο δείκτη γονιμότητας στην Ευρώπη όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο κ.λπ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πολυτέκνων οικογενειών σε σχέση με τα άλλα κράτη;

    ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν αναφέρει ότι οφείλει το Κράτος ειδική φροντίδα στις πολύτεκνες οικογένειες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα;

    ●  Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής (απαλάσσει) το κράτος από τη Συνταγματική υποχρέωση που έχει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική;

        ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα καλύτερα παραδείγματα δημογραφικής πολιτικής από την Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Αυστρία κ.λπ. αυτά που έχουν απτό αποτέλεσμα;

    ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματικά τα δημογραφικά επιδόματα, όταν αυτά ισχύουν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.;

    ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στη Γνώμη της ΟΚΕ για την κοινωνική συνοχή (υπ. αρ. 301), στην οποία αναφέρονται και προτάσεις δημογραφικής πολιτικής, αφού αυτό το κείμενο είναι το άθροισμα των απόψεων όλων των κοινωνικών εταίρων;

    ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν μπήκε στον κόπο να καταγράψει και αναλύσει τι πραγματικά ζητούν οι πολίτες που θέλουν να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά ή και να γίνουν πολύτεκνοι;

    ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις και τις μελέτες εκείνων των λίγων φορέων, όπως η ΑΣΠΕ, που κατέθεσαν τεκμηριωμένες προτάσεις;

   ● Γιατί η Έκθεση της Επιτροπής δεν μπόρεσε να συγκρίνει το κόστος μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής έναντι του κόστους εντάξεως μεταναστών από εκτός Ε.Ε. κράτη, ώστε να φανεί ποια λύση είναι οικονομικά αποτελεσματικότερη;

      Είναι προφανές ότι η Έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό εκτροχιάσθηκε και δεν εκπλήρωσε το στόχο για τον οποίο συντάχθηκε.

     Ενώ περιέχει μερικά θετικά σημεία, στο σύνολό της η Έκθεση περιέχει πολλά αυθαίρετα συμπεράσματα, απόψεις που δεν εδράζονται σε αποδείξεις. Δεν αξιοποιεί γνώσεις και εμπειρία από τα βέλτιστα παραδείγματα στην Ευρώπη, και αγνοεί παντελώς τη συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.

     Επομένως, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη Έκθεση δεν είναι σε θέση να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για να ληφθούν μέτρα και πολιτικές που μπορούν πραγματικά να αποτρέψουν τη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας. Ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα και, φυσικά να μην εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

 

Πρόσφατα άρθρα