Τι είναι η ΑΣΠΕ

Περιγραφή της ΑΣΠΕ και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Αρθρογράφος: - Δ/νση ΑΣΠΕ

Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία προασπίζεται το θεσμό της οικογένειεας και αγωνίζεται για τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, τη διάδοση των αρχών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, καθώς και για την αφύπνιση όλων των δυνάμεων της χώρας, για την επίλυση του Δημογραφικού προβλήματος.

Οι 180 χιλιάδες περίπου Πολύτεκνες οικογένειες, που ανήκουν στους Συλλόγους -μέλη της και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους νόμους εφοδιάζονται ατελώς απο τη Συνομοσπονδία, δια μέσου των πολυτεκνικών Συλλόγων, με τα απαραίτητα βιβλιάρια - ταυτότητες για την πολυτεκνική ιδιότητα.

Απο την Α.Σ.Π.Ε. επίσης χορηγούνται τα πιστοποιητικά για το επίδομα / σύνταξη στην Πολύτεκνη μητέρα που θέσπισε η πολιτεία, καθώς και πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση (διορισμούς, στεγαστικά δάνεια, μετεγγραφές, εισαγωγή σε ορισμένες σχολές, κ.λ.π.).

Σημαντικό μέρος των προσπαθειών της Α.Σ.Π.Ε. αναλίσκεται στη διατύπωση και προώθηση των αιτημάτων και επίλυση των παντός είδους προβλημάτων των Πολυτέκνων με παραστάσεις, υπομνήματα μελέτες προς τη Βουλή, τα διάφορα Υπουργεία και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το Κοινωνικό έργο της Α.Σ.Π.Ε. αποροφά επίσης ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, καθώς ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός οικογενειών έχει ανάγκη από κοινωνική, υλική και νομική ενίσχυση και συμπαράσταση, ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον και η φροντίδα της Α.Σ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Πολυτέκνων οικογενειών των ακριτικών νησιών μας, των ορεινών και άγονων περιοχών.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών η Α.Σ.Π.Ε. συμμετέχει επίσης, σε επιτροπές διαφόρων Υπουργείων (Εργασίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Πρόνοιας, κ.λ.π.) και συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις ή ενώσεις που επιδιώκουν παρόμοιοους κοινωνικούς σκοπούς όπων ηΕΔΗΜ, το ΦΙΑΔΗΠ και η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, ενώ συγχρόνως εκπροσωπεί τους Πολύτεκνους στην COFACE που είναι η Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων των Χωρών της Ε.Ε.

Είναι το ανώτατο Συνδικαλιστικό Όργανο των Πολυτέκνων της χώρας. Διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται απο 22 αιρετά μέλη που προέρχονται από τις Πρωτοβάθμιες οργανώσεις / Σωματεία μέλη της, που αριθμούν τα 105 και εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Απο τους 22 γενικούς Συμβούλους οι 7 συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία υλοποιεί τις, στρατηγικής φύσεως, αποφάσεις του Γενικού συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύεσεων.

Μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων είναι οι 180 χιλιάδες περίπου πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες αριθμούν περί τα 900 χιλιάδες άτομα.

Πρόσφατα άρθρα