Αρ. Πρωτ. 676

Αθήνα, 22/6/2022

Αξιότιμο Κύριο                                                                                   

  •        Κωστή Χατζηδάκη                                                                           ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων                                    

Αξιότιμες Κυρίες

  •        Δόμνα Μιχαηλίδου                                               
  •       Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  •        Μαρία Συρεγγέλα

       Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας     

Αξιότιμους Κυρίους

  •        Σπύρο Πρωτοψάλτη
  •        Διοικητή ΟΑΕΔ
  •        Παναγιώτη Δουφεξή
  •        Διοικητή ΕΦΚΑ

 

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις με το νόμο 2643/1998

1.         Ως γνωστόν, στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», υπάγονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων πολύτεκνοι , τρίτεκνοι, ΑμεΑ κ.ά.

2.         Στη διενεργηθείσα προκήρυξη για την κάλυψη 2090 θέσεων, προερχόμενες από τις κατηγορίες που προστατεύονται από τον παραπάνω νόμο και η ολοκλήρωση των προσλήψεων προϋποθέτει τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτήσεων των συμμετεχόντων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΑΕΔ.

            Δυστυχώς όμως, η Περιφερειακή Δ/νση του ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων, η οποία είναι επιφορτωμένη με την επεξεργασία του μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής, απ’ ότι φαίνεται, είναι υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα να χρονοτριβεί στην επεξεργασία των αιτήσεων και στην ουσία να αδυνατεί να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία.

3.         Πέραν των ανωτέρω, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων του ΟΑΕΔ, από τα ΚΕΠΑ Αττικής, για το εάν παθήσεις των υποψηφίων κατηγορίας ΑμεΑ ή των συγγενών τους, (κατηγορία έμμεσης ΑμεΑ), εμπίπτουν στον πίνακα χρόνιων παθήσεων για τους προστατευόμενους του νόμου 2643/1998.

4.         Κατόπιν των ανωτέρω, η ηγεσία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του παραπάνω νόμου, σας παρακαλεί, Κύριε Υπουργέ, να παρέμβετε προσωπικά, ώστε να υπάρξει συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην επεξεργασία και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να δοθεί τέλος στην προσμονή των ατόμων που αναμένουν την έκδοση των αποτελεσμάτων και αγωνιούν, όπως φαίνεται και από την προσηρτημένη επιστολή τους, που περιήλθε στην ΑΣΠΕ.

Συνημμένο : 1

           

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για την ΑΣΠΕ

                  Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας            

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                  Δήμητρα-Ινές Αγγελή  

 

__________________________________

Συνημμένο 1

 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Kοινοποίηση:

1. Πρωθυπουργό κ Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Κωστή Χατζηδάκη
3. Γεν. Γραμμ. Εργασίας κα Στρατινάκη Άννα
4. Γραμματεία Υπουργού υπόψη κας Παπαδοπούλου Άννας
5. Γεν. Γραμμ. Ενίσχυσης της Απασχόλησης κα Γιώτη Ελένη
6. Προϊσταμένη Διευθ. Ένταξης στην Εργασία κα Καλαβρού Ειρήνη
7. Τμήμα Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων κα Σιδέρη Ε. και κ. Κοντό Ι
8. Περιφερειακό Διευθυντή Οαεδ Αττικής κ. Κωνσταντόπουλο
9. ΕσαμεΑ κ. Βαρδακαστάνη Ιωάννη
10.
ΑΣΠΕ κ. Θεοτοκάτο Βασίλειο
11. Σύλλογος Τριτέκνων Αττικής κα Μεσουρίδου

Προς
Διοικητή ΕΦΚΑ

κ. Δουφεξή


Κύριε Δουφεξή,

Είμαστε εκπρόσωποι μιας άτυπης ομάδας ατόμων που αριθμεί περίπου 10.000 μέλη τα οποία προέρχονται από ειδικές κοινωνικές κατηγορίες όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑμεΑ, κλπ. Τα μέλη της άτυπης αυτής ομάδας ατόμων συμμετείχαν στην προκήρυξη του ν.2643/98 για την πλήρωση 2090 θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη προκήρυξη η οποία εκδόθηκε μετά από μακροχρόνιο αγώνα ορισμένων μελών, έχει ως στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που ανήκουν αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχουν μειωμένη δυνατότητα ένταξης στον χώρο εργασίας. Η επεξεργασία και ο έλεγχος των αιτήσεων είναι αρμοδιότητα των 14 περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΑΕΔ σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παρατηρήθηκε υποστελέχωση του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων στην περιφερειακή ενότητα Αττικής και Νήσων. Η Αττική λόγω των πολλών θέσεων προς πλήρωση είναι η περιφέρεια με τις περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις, σε βαθμό δυσανάλογο με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Και ενώ οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες έχουν διαθέσει στα αρμόδια τμήματα τουλάχιστο τρεις υπαλλήλους έκαστη, η περιφερειακή ενότητα Αττικής και Νήσων, για λόγους αδιευκρίνιστους έως τώρα, είναι υποστελεχωμένη με έναν και μοναδικό υπάλληλο από την αρχή της διαδικασίας.

Αντικείμενο της επικοινωνίας μας αποτελεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων του ΟΑΕΔ προς τα ΚΕΠΑ Αττικής για το αν οι παθήσεις των υποψηφίων (κατηγορία ΑμεΑ) ή των συγγενών τους (κατηγορία έμμεση ΑμεΑ) εμπίπτουν στον πίνακα χρόνιων παθήσεων ή βλαβών για τους προστατευόμενους του ν.2643/98. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ενδοϋπηρεσιακά με συνεργασία του αρμόδιου για την επεξεργασία των αιτήσεων τμήματος του ΟΑΕΔ και του ΚΕΠΑ το οποίο έχει εκδώσει βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για κάθε υποψήφιο.


Λόγω του σχεδιασμού του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη επεξεργασία δυο αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ. Αυτό καθιστά αδύνατη την επεξεργασία αιτήματος του ΟΑΕΔ για χαρακτηρισμό της χρονιότητας των παθήσεων βάσει του ενιαίου πίνακα για τις ανάγκες του ν.2643/98 εφόσον υπάρχει ανοιχτό άλλο αίτημα στο σύστημα (π.χ. χορήγηση προνοιακής παροχής) και το αντίθετο.

Η έκδοση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη του ν.2643/98 προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε όλες τις 14 περιφερειακές ενότητες, και η υποστελέχωση της περιφερειακής ενότητας Αττικής και Νήσων, η μεγάλη καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτημάτων του ΟΑΕΔ από τα ΚΕΠΑ Αττικής ως προς τον χαρακτηρισμό της χρονιότητας των παθήσεων για τις ανάγκες του ν.2643/98, και η αδυναμία επεξεργασίας περισσοτέρων του ενός αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ (λόγω περιορισμών του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ) έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας πέραν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των αιτήσεων.

Σας καλούμε λοιπόν να μεσολαβήσετε και να στηρίξετε το αίτημά μας για την ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων που αποστέλλει ο ΟΑΕΔ προς τα ΚΕΠΑ με σκοπό τον χαρακτηρισμό της πάθησής τους για τις ανάγκες του ν.2643/98, και την εύρεση μιας προσωρινής λύσης στο πρόβλημα της αδυναμίας παράλληλης επεξεργασίας ταυτόχρονων αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ (δίνοντας προτεραιότητα στα αιτήματα του ΟΑΕΔ), με στόχο την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων έως το πέρας του τρέχοντος έτους και τη συνακόλουθη έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων έως τα μέσα του επόμενου έτους.

 

Με εκτίμηση,

 

Τα προστατευόμενα μέλη του ν.2643/98 

 

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Kοινοποίηση:

1. Πρωθυπουργό κ Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Κωστή Χατζηδάκη
3. Γεν. Γραμμ. Εργασίας κα Στρατινάκη Άννα
4. Γραμματεία Υπουργού υπόψη κας Παπαδοπούλου Άννας
5. Γεν. Γραμμ. Ενίσχυσης της Απασχόλησης κα Γιώτη Ελένη
6. Προϊσταμένη Διευθ. Ένταξης στην Εργασία κα Καλαβρού Ειρήνη
7. Τμήμα Ένταξης στην Εργασία Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων κα Σιδέρη Ε. και κ. Κοντό Ι
8. Περιφερειακό Διευθυντή Οαεδ Αττικής κ. Κωνσταντόπουλο
9. ΕσαμεΑ κ. Βαρδακαστάνη Ιωάννη
10.
ΑΣΠΕ κ. Θεοτοκάτο Βασίλειο
11. Σύλλογος Τριτέκνων Αττικής κα Μεσουρίδου

 

Προς
Διοικητή ΕΦΚΑ

κ. Δουφεξή


Κύριε Δουφεξή,

Είμαστε εκπρόσωποι μιας άτυπης ομάδας ατόμων που αριθμεί περίπου 10.000 μέλη τα οποία προέρχονται από ειδικές κοινωνικές κατηγορίες όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑμεΑ, κλπ. Τα μέλη της άτυπης αυτής ομάδας ατόμων συμμετείχαν στην προκήρυξη του ν.2643/98 για την πλήρωση 2090 θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη προκήρυξη η οποία εκδόθηκε μετά από μακροχρόνιο αγώνα ορισμένων μελών, έχει ως στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που ανήκουν αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχουν μειωμένη δυνατότητα ένταξης στον χώρο εργασίας. Η επεξεργασία και ο έλεγχος των αιτήσεων είναι αρμοδιότητα των 14 περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΑΕΔ σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παρατηρήθηκε υποστελέχωση του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων στην περιφερειακή ενότητα Αττικής και Νήσων. Η Αττική λόγω των πολλών θέσεων προς πλήρωση είναι η περιφέρεια με τις περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις, σε βαθμό δυσανάλογο με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Και ενώ οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες έχουν διαθέσει στα αρμόδια τμήματα τουλάχιστο τρεις υπαλλήλους έκαστη, η περιφερειακή ενότητα Αττικής και Νήσων, για λόγους αδιευκρίνιστους έως τώρα, είναι υποστελεχωμένη με έναν και μοναδικό υπάλληλο από την αρχή της διαδικασίας.

Αντικείμενο της επικοινωνίας μας αποτελεί η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων του ΟΑΕΔ προς τα ΚΕΠΑ Αττικής για το αν οι παθήσεις των υποψηφίων (κατηγορία ΑμεΑ) ή των συγγενών τους (κατηγορία έμμεση ΑμεΑ) εμπίπτουν στον πίνακα χρόνιων παθήσεων ή βλαβών για τους προστατευόμενους του ν.2643/98. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ενδοϋπηρεσιακά με συνεργασία του αρμόδιου για την επεξεργασία των αιτήσεων τμήματος του ΟΑΕΔ και του ΚΕΠΑ το οποίο έχει εκδώσει βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για κάθε υποψήφιο.


Λόγω του σχεδιασμού του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη επεξεργασία δυο αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ. Αυτό καθιστά αδύνατη την επεξεργασία αιτήματος του ΟΑΕΔ για χαρακτηρισμό της χρονιότητας των παθήσεων βάσει του ενιαίου πίνακα για τις ανάγκες του ν.2643/98 εφόσον υπάρχει ανοιχτό άλλο αίτημα στο σύστημα (π.χ. χορήγηση προνοιακής παροχής) και το αντίθετο.

Η έκδοση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη του ν.2643/98 προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε όλες τις 14 περιφερειακές ενότητες, και η υποστελέχωση της περιφερειακής ενότητας Αττικής και Νήσων, η μεγάλη καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτημάτων του ΟΑΕΔ από τα ΚΕΠΑ Αττικής ως προς τον χαρακτηρισμό της χρονιότητας των παθήσεων για τις ανάγκες του ν.2643/98, και η αδυναμία επεξεργασίας περισσοτέρων του ενός αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ (λόγω περιορισμών του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ) έχουν σαν αποτέλεσμα την
καθυστέρηση της όλης διαδικασίας πέραν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των αιτήσεων.

Σας καλούμε λοιπόν να μεσολαβήσετε και να στηρίξετε το αίτημά μας για την ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων που αποστέλλει ο ΟΑΕΔ προς τα ΚΕΠΑ με σκοπό τον χαρακτηρισμό της πάθησής τους για τις ανάγκες του ν.2643/98, και την εύρεση μιας προσωρινής λύσης στο πρόβλημα της αδυναμίας παράλληλης επεξεργασίας ταυτόχρονων αιτημάτων από τα ΚΕΠΑ (δίνοντας προτεραιότητα στα αιτήματα του ΟΑΕΔ) , με στόχο την έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων έως το πέρας του τρέχοντος έτους και τη συνακόλουθη έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Με εκτίμηση,

Τα προστατευόμενα μέλη του ν.2643/98

Πρόσφατα άρθρα