Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη δημογραφικό συνέδριο (www. dimografiko. gr) με συμμετοχή του Πρωθυπουργού, πολλών μελών της Κυβέρνησης, των κομμάτων, πανεπιστημιακών και άλλων.
 
        Στο συνέδριο αυτό, διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όσον αφορά στην αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού και στη μείωση της γονιμότητας. Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, μπροστά σε αυτό το κρίσιμο πρόβλημα για την βιωσιμότητα της χώρας, να δοθεί ο λόγος και να ζητηθεί η συμμετοχή και η συμβολή στη διαμόρφωση στοχευμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών, φορέων που είναι κοντά στην οικογένεια και έχουν εμπειρία στη στήριξή της, όπως η ΑΣΠΕ. 
 
       Αντίθετα, ακούστηκαν αποσπασματικές προτάσεις και μέτρα μικρής εμβέλειας, χωρίς να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εθνικής δημογραφικής πολιτικής και χωρίς συγκεκριμένους στόχους και χρονικούς ορίζοντες. 
 
      Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ένταξη των μεταναστών,  ένα θέμα άσχετο και ανεξάρτητο του δημογραφικού προβλήματος της χώρας,  με πολλές αμφισβητούμενες παραμέτρους και αμφίβολο αποτέλεσμα. 
 
      Αρνητική εντύπωση προκάλεσε επίσης η έλλειψη αναφορών στις πολύτεκνες οικογένειες, το τελευταίο ανάχωμα στην συντελούμενη δημογραφική κατάρρευση που όλοι αναγνώρισαν.
 
        Στα τελευταία δύο χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η ΑΣΠΕ επανειλημμένως έχει ζητήσει από την πολιτεία να συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή - με την συσσωρευμένη εμπειρία της - και έχει προσφερθεί μέσα από επιστημονικές, τεκμηριωμένες προτάσεις που έχει παρουσιάσει στα συνέδρια της, να στηρίξει τη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου δημογραφίας ως φορέας στήριξης οικογένειας. Αυτό, είναι κάτι για το οποίο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί προεκλογικά απέναντι στην ΑΣΠΕ.
 
 
        Αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις.

Πρόσφατα άρθρα