Το σχέδιο νόμου, για το ασφαλιστικό, που συζητείται στη Βουλή, αντί να δίνει κίνητρα στην κατηγορία εκείνων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπισή του, δηλ. στις πολύτεκνες μητέρες, κανένα απολύτως μέτρο...

Αθήνα, 14/3/2008

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

       Το σχέδιο νόμου, για το ασφαλιστικό, που συζητείται στη Βουλή, αντί να δίνει κίνητρα στην κατηγορία εκείνων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπισή του, δηλ. στις πολύτεκνες μητέρες, κανένα απολύτως μέτρο δεν λαμβάνει υπέρ αυτών, αλλά αντιθέτως τις πλήττει.       

     Έτσι ενώ με την παρ. 6 του άρθρου 144 του σχεδίου Νόμου χορηγεί δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ηλικίας με 20ετή συντάξιμο χρόνο στις μητέρες τριών παιδιών, που είναι ασφαλισμένες στο Ταμείο συντάξεων προσωπικού ΗΣΑΠ, Εθνικής Τραπέζης, Τραπέζης Ελλάδος κ.λ.π., τις πολύτεκνες μητέρες (που είναι και οι μόνες πού εισφέρουν στην αναλογία 4 προς 1 στο ασφαλιστικό, αφού έχουν τέσσερα τέκνα και άνω) τις αγνοεί απολύτως. Το ασφαλιστικό δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν δοθούν κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων και την ανακοπή της γήρανσης του πληθυσμού.    

        Η λεγομένη «ασφαλιστική μεταρρύθμιση» της Κυβέρνησης αντί να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πλήττει τις πολύτεκνες μητέρες, αφού ακόμη και η διάταξη του άρθρου 141 που αναγνωρίζει στις ασφαλισμένες του Υπουργείου Απασχόλησης πλασματικό χρόνο, για κάθε παιδί που αποκτούν από 1-1-2000, σταματά μέχρι το τρίτο και αγνοεί τις πολύτεκνες (αυτές που αποκτούν 4ο και επί πλέον τέκνα)!! Με αυτή όμως την αντιπολυτεκνική νοοτροπία δεν υπάρχει ελπίδα ανατροπής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητας.        

    Η ΑΣΠΕ καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην θέσπιση κινήτρων, χορηγώντας στην πολύτεκνη μητέρα το δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης ( 35/35) με 20ετη συντάξιμο χρόνο ή 6.000 ημερών ασφάλισης και περαιτέρω να υιοθετήσει τις προτάσεις, που έχει υποβάλλει η ΑΣΠΕ, για να υπάρξει ελπίδα ισορροπίας στο ασφαλιστικό σύστημα και προοπτική επιβίωσης του Έθνους. 

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                             Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα